Orgány společnosti

Jednatelé společnosti:

Ing. Martin Haničinec - jednatel
Mgr. Simona Vyhnánková - jednatel

Dozorčí rada:

MUDr. Stanislav Jackanin, MBA - předseda dozorčírady
Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica - člen dozorčí rady
Mgr. Lucie Balcarová - člen dozorčí rady